HPLC för kvalificerad analys

HPLC för kvalificerad analys

När man ska separera olika beståndsdelar i ett prov, är det särskilt svårt att göra det om föreningarna i provet är ganska likartade. För laboratoriepersonal finns det därför specialutrustning, som kan hjälpa till vid analysarbetet. Själva metoden kallas HPLC och är en analysteknik inom kromatografi. Det…