Lönsamt med virussanering på kontor och arbetsplatser

15 januari 2022
jonas olsson

editorial

Vi har alla blivit mer medvetna om hur olika typer av virus snabbt kan sprida sig och orsaka problem, inte minst på en arbetsplats eller ett kontor. Det är inte bara covid-19 som kan ställa till det, utan även olika typer av förkylningsvirus och influensa kan göra att man inte kan prestera på topp och måste sjukskriva sig. För att försöka förhindra stor smittspridning på arbetsplatsen är det därför viktigt med regelbunden städning av lokalerna, men också att det alltid finns handsprit och tvål så att man kan rengöra händerna. 

Under vissa perioder då man vet att det finns olika virus i omlopp, eller om någon medarbetare drabbats av virussjukdom, kan det vara bra att också virussanera arbetslokalerna. Men det är viktigt att virussaneringen anpassas till lokalerna, samt till olika ytor och material. För mindre ytor räcker det ofta med ett alkoholbaserat saneringsmedel. Men är det större arbetsytor som ska virussaneras är Virkon bättre.

 

image

 

Det krävs särskild skyddsutrustning vid virussanering

Det krävs särskild kunskap för att utföra en virussanering och den måste göras enligt ett särskilt schema—annars kan man istället riskera att sprida smitta till andra ytor. Men man måste även handskas med de medel som används på rätt sätt, eftersom de är farliga att inandas och att få på huden. Därför måste den som utför virussaneringen bära särskilda skyddskläder och andningsskydd.

Är man på ett kontor eller annan typ av arbetsplats och vill ha en virussanering utförd i sina lokaler, ska man först be om ett kostnadsförslag från några olika saneringsfirmor. Hur mycket det kostar att få lokalerna sanerade beror ofta på lokalernas storlek och verksamhet. Det tar exempelvis längre tid att virussanera ett laboratorium jämfört med ett vanligt kontor. Själva saneringen kan också endast utföras när lokalerna är tomma på medarbetare, eftersom de medel som används är farliga att inandas.

Fler nyheter