Så testar du för svartmögel samt minimerar risken för dess uppkomst

09 april 2021
Cecilia Olsson

Svartmögel är vad man kallar mögelarter som har en mörk eller svart färg. Svartmögel stormtrivs i fuktiga miljöer och är inte en ovanlig företeelse i svenska bostäder, framförallt på vindar, i källare och i våtutrymmen. Svartmöglet kan uppstå på grund av att ventilationen inte är tillräckligt bra, att luftfuktigheten är hög i bostaden eller till följd av en fukt- eller vattenskada som inte åtgärdats på rätt sätt. Därmed finns det även saker man kan göra för att undvika att svartmögel får fäste i hemmet. 

Ge inte möglet förutsättningar att frodas

Först och främst är det väldigt viktigt att man är snabb att åtgärda eventuella vatten- eller fuktskador så snart de upptäckts. Annars kan fukten i området skapa den perfekta miljön för svartmögel att få fäste och frodas. Det kan därför vara bra att kontrollera fuktnivån i ett utrymme som varit skadat.

Goda rutiner i hemmet är också viktigt, till exempel så kan vädring av bostaden i cirka fem till tio minuter ett par gånger om dagen hålla fukt borta. Det är extra viktigt att vädra ur badrummet efter en dusch samt köket efter matlagning. När man lagar mat ska man dessutom alltid använda fläkten och man bör därför se till så att den fungerar optimalt. Något annat som det är viktigt att underhålla och kontrollera så att det fungerar som det ska är hemmets ventilationssystem. 

Gör test som ger klara besked

Vid minsta misstanke om ett mögelangrepp bör man testa ytan eller luften i det aktuella utrymmet. Syns svarta eller mörka fläckar på en yta kan man göra ett yttest för att ta reda på om det är svartmögel. Om man inte kan se några synliga tecken men anar att det kan finnas svartmögel i utrymmet på grund av unken lukt eller för att någon i hushållet börjat uppvisa symtom såsom astmatiska besvär eller allergier så kan man istället göra ett lufttest. Hos AGX MögelTest hittar man högkvalitativa tester som ger tydliga resultat.

Fler nyheter