Vad är ett minireningsverk?

25 november 2022
Helen Johansson

editorial

Investera i ett minireningsverk för ditt avloppsvatten

Ett minireningsverk är ett system för rening av avloppsvatten som används för att behandla hushållsavloppsvatten. Det används vanligtvis i områden där det inte finns tillgång till ett centraliserat avloppssystem. Minireningsverk finns i olika storlekar och typer, och de kan användas för både kommersiella och privata ändamål.

 

image

Effektiv behandling av avloppsvatten

Hur fungerar ett minireningsverk?
Ett minireningsverk fungerar genom att hålla kvar avloppsvattnet i en tank där det sedan bryts ner av bakterier. Bakterierna bryter ner det fasta avfallet i avloppsvattnet och vattnet släpps sedan ut i marken. Minireningsverk är vanligtvis utrustade med en avloppspump som pumpar det behandlade vattnet bort från tanken och ut i ett dräneringsfält.

Storleken på minireningsverket avgör hur mycket avfall det kan rymma och hur ofta det behöver tömmas. Mindre minireningsverk måste tömmas oftare än större. Det är viktigt attTömma regelbundet för att förhindra stopp och överflöden.

Typer av minireningsverk
Det finns två huvudtyper av minireningsverk: luftade och icke-luftade. Luftade system använder syre för att hjälpa till att bryta ner det fasta avfallet i avloppsvattnet, medan icke-luftade system inte använder syre.

Luftade system är effektivare när det gäller att bryta ner fast avfall, men de är också dyrare att driva. System utan luftning är mindre effektiva när det gäller att bryta ner fast avfall, men de är billigare att driva. Det finns också hybridsystem som kombinerar både luftfyllda och icke-luftfyllda behandlingar.

Minireningsverk är ett effektivt sätt att behandla hushållsavloppsvatten i områden där det inte finns tillgång till ett centraliserat avloppssystem. Det finns två huvudtyper av minireningsverk: luftiga och icke luftiga. Luftade system är effektivare när det gäller att bryta ner fast avfall, men de är också dyrare att driva. Icke-belysta system är mindre effektiva när det gäller att bryta ner fast avfall, men de är billigare att driva. Det finns också hybridsystem som kombinerar både luftfyllda och icke-luftfyllda behandlingar. Vill du veta mer rekommenderar vi att du kikar in hos https://www.augustsverige.se/minireningsverk/. Tack för att du läste!

Fler nyheter