Bergsprängning i Stockholm

Ska man exempelvis bygga en ny väg eller en fastighet är det inte alls ovanligt att man först måste spränga bort större eller mindre delar av berg. För större stenar använder man sig i stället av spräckning. Bergsprängning ingår också ofta i det viktiga markarbetet…