Bergsprängning i Stockholm

17 september 2021
jonas olsson

Ska man exempelvis bygga en ny väg eller en fastighet är det inte alls ovanligt att man först måste spränga bort större eller mindre delar av berg. För större stenar använder man sig i stället av spräckning. Bergsprängning ingår också ofta i det viktiga markarbetet innan ett bygge kan påbörjas och måste alltid utföras av särskilt utbildad personal. Det är viktigt att komma ihåg att man ibland kan behöva tillstånd från polisen innan man kan spränga eller spräcka.

En bergsprängning i Stockholm måste alltid anpassas till platsen och berget, och det finns inga standardlösningar. Det gör att sprängningen kan gå till på flera olika sätt eftersom man väljer teknik efter det specifika uppdraget. Inte sällan måste sprängningen ske i känsliga områden och miljöer och då måste man använda sig av extra skonsam sprängning med lågbrisant sprängämne. Detta för att inte orsaka sprickbildning på andra byggnader eller påverka marken runt omkring. 

Välj ett företag med stor erfarenhet av sprängning

Måste man spränga ska man anlita ett företag specialiserade på sprängning och som väl känner till området och de markförhållanden som råder där man ska spränga. Företaget måste också ha de särskilda certifieringar som krävs beroende på om sprängningen ska ske i marken, under jord eller under vattnet. Det är viktigt att sprängningen inte påverkar omgivningen då det kan leda till merkostnader om man måste återställa mark och reparera sprickbildning i andra fastigheter. 

Ta in offerter från några olika företag specialiserade på sprängning, och titta även på referenser. Ett seriöst företag kommer ut till platsen där sprängningen ska ske för att kunna bilda sig en uppfattning om uppdragets storlek och specifika krav. Då blir det enklare att sedan lämna en korrekt offert. Men man kan inte bara se till pris, utan många gånger lönar det sig att välja ett företag med några större uppdragsgivare i bagaget.

Fler nyheter