Stor och stark

Stor och stark

Om man står och tittar på en kran så ser det ut som en stor jätte som med sin starka arm lyfter tunga saker högt och långt. I städer där mycket byggnation sker, ser det ut som jättar eller aliens som rör sig som en…