Stor och stark

29 november 2019
Lily Hansen
Stor och stark

Om man står och tittar på en kran så ser det ut som en stor jätte som med sin starka arm lyfter tunga saker högt och långt. I städer där mycket byggnation sker, ser det ut som jättar eller aliens som rör sig som en dans i fjärran. Och egentligen är det just precis det en kran är. Det är en stark jätte som lyfter och flyttar det som är för tungt och för högt för människor att hantera. Kranlyft i Piteå, och andra städer, har kranar i olika storlek för de behov som kan uppstå. På en byggplats har man oftast platsbyggda kranar men de kompletteras oftast med någon typ av mobil kran från en av de företag som hyr ut kranar eller tillhandahåller den tjänsten.

 

 

Olika slags kranar

 

Det finns en mängd olika slags kranar att hyra eller köpa, och önskar man så kan man även hyra in en kran tillsammans med en förare. Lastbilar som har en kran på sig, för att mestadels kunna lossa sin egen last, kallas kranbilar. Det finns kranbilar i storleken lastbil men också flakbilar, eller lätta lastbilar, som har en mindre kran för enkel lossning. Vanligast när man talar om kran är dock någon som heter mobilkran.

 

Lyfta högt och tungt

 

När man vill lyfta något tungt högt eller långt, så används ofta en mobilkran. Till skillnad mot kranbilen så består inte mobilkranen av någon lastyta så det är inget fraktfordon utan endast ett lyftfordon. En mobilkran kan vara av olika storlekar och de största är så stora att de blir ett mellanting mellan fast och mobil. Med en följebil kommer då mobilkranens tyngder, så den inte välter, och en förlängning av kranens arm. På det viset kan kranen lyfta över hundra meter upp i luften och på det viset montera en högre platsbyggd kran vid byggnation av höghus.

Fler nyheter