Låt en låssmed se över husets alla lås

Ett lås håller ungefär i tjugo år men kan ändå behöva bytas tidigare för att uppfylla försäkringsbolagets särskilda krav. Som nyinflyttad kan det vara bra att se över bostadens samtliga lås och byta dem, då det kan vara svårt att veta om tidigare ägare har…