Låt en låssmed se över husets alla lås

12 maj 2021
jonas olsson

Ett lås håller ungefär i tjugo år men kan ändå behöva bytas tidigare för att uppfylla försäkringsbolagets särskilda krav. Som nyinflyttad kan det vara bra att se över bostadens samtliga lås och byta dem, då det kan vara svårt att veta om tidigare ägare har gjort kopior och slarvat bort nycklar. Ett bra lås är en slags trygghet och kan många gånger förhindra inbrott. 

Man måste se till att ha bra lås på bostadens samtliga ytterdörrar, även garageingången om man har en sådan. Bor man långt ned eller på första våningen har man mycket att vinna på att också sätta lås på fönster, eftersom det är där många tjuvar helst tar sig in. Då blir det krångligt för tjuven eftersom det inte bara är att krossa rutan, sticka in handen och öppna fönstret genom att vrida om handtaget. 

Då många tjuvar gärna går ut genom ytterdörren eftersom det då blir enklare att bära med sig tjuvgodset, kan det vara bra att försvåra ytterligare genom att installera ett lås som måste öppnas med nyckel även på insidan. 

Jämför priser

Det går inte att helt stänga tjuven ute, men bra lås på fönster och dörrar kan få många tjuvar att avstå eftersom det blir för omständligt. Men ett säkert lås ska inte bara hålla utomstående ute, det ska också vara säkert och lätt att öppna vid en eventuell brand. Vill man se över bostadens alla lås eller installera ett larm ska man anlita en certifierad låssmed som har avlagt mästarprov och även har elkunskap; https://www.lasman.se/.

Är det ett större arbete som ska utföras kan det vara bra att kontakta några olika företag och först ta in offerter för att lättare kunna jämföra priser. Skriv sedan ett ordentligt avtal med den valda låssmeden, där slutpriset står med tillsammans med datum för när installationen ska vara klar. 

Fler nyheter