Hur fungerar tandreglering?

Att vara missnöjd med sina tänders utseende är ingenting som är särskilt ovanligt bland människor idag. När det handlar om tandreglering så görs detta oftast av rent estetiska skäl, alltså att man är missnöjd med hur tänderna ser ut eller hur de sitter. Man kan…