Med stöd från advokaten: från konsumenträtt till migrationsrätt i Göteborg

12 februari 2021
jonas olsson

Nästan alla hamnar någon gång i livet i en situation där man behöver juridisk rådgivning eller hjälp. Det kan vara par som vill skriva juridiskt bindande avtal, som till exempel äktenskapsförord eller samboavtal. Det kan vara i samband med skilsmässa som man behöver hjälp med bodelning, det vill säga hur parets gemensamma tillgångar och bostad ska delas upp. Som konsument kanske man kan behöva hjälp när man inte har fått den vara eller tjänst man har betalat för och det har uppstått en tvist om betalning. 

 

Brottsoffer eller misstänkt för brott – advokaten är vid din sida

Som misstänkt för något brott är det lämpligt att ta kontakt med en advokat som företräder en under hela rättsprocessen. Det behövs ofta hjälp med att förstå hela proceduren och vad som sägs i olika dokument. 

Är man själv brottsoffer har man rätt till ett målsägandebiträde, kostnadsfritt. Det finansieras av staten. Att befinna sig i ett brottmål, oavsett om det är som misstänkt eller offer, är en påfrestande situation. Då är det tryggt med en juridisk expert som lugnt tar en igenom hela ärendet. 

 

 

Migrationsrätt för att förena människor

Har man vuxit upp i Sverige är det kanske svårt att föreställa sig vad det innebär att hastigt behöva bryta upp och lämna sitt hemland. Många människor som har behövt fly har gjort det ensamma och många ensamkommande flyktingar är barn och unga. Andra som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige har en längtan efter sina släktingar. 

Det är inte så konstigt att man vill förenas med sin familj när allt annat runt omkring en är annorlunda jämfört med vad man har vuxit upp med. Migrationsrätt i Göteborg är viktigt och behandlas med erfarenhet, respekt och värme. En advokatfirma som behärskar många olika språk, bland annat arabiska, gör att det blir mycket enklare för klienten från början.

Fler nyheter