Vaccination innan resa

Det är kul att resa och det är en upplevelse som ger möjligheter att se och testa saker som inte finns på hemmaplan. Exotiska djur som man tidigare bara sett på zoo, nya restauranger att besöka och en ny typ av miljö att utforska. Dessvärre ingår det även andra saker som inte finns på hemmaplan i form av sjukdomar som man kan drabbas av. Några vanliga sjukdomar man kan få utomlands är turistdiarré, tuberkulos, hepatit, denguefeber, kolera och infektionssjukdomar som hiv och malaria. Att tänka på alla sjukdomar som man kan riskera att drabbas av kan dra ned på ens reslust lite, men faktum är att i de flesta fall kan man vidta förebyggande åtgärder innan man åker. Det första man bör göra när man bokat sin resa, vare sig det är en bröllopsresa eller studentresa 2019 man planerat in, är att kolla upp om man behöver vaccinera sig.

De flesta har redan som barn fått vaccin mot polio, difteri och stelkramp, men om man är osäker kan man kolla upp detta innan man åker. För många länder räcker det med dessa ordinarie vaccinationer och man behöver inte ta något nytt vaccin, men till andra behöver man ta kompletterande vaccin. Allra vanligast är att man behöver ta vaccin mot hepatit innan man reser. Vid en kortare vistelse i landet räcker det med vaccin mot hepatit A medan man behöver ta även mot hepatit B om man ska stanna längre. Även om man tagit vaccin är det dock viktigt att vara försiktig när man reser. Vissa sjukdomar, som till exempel malaria, sprids via mygg och därför är det viktigt att skydda huden med myggstift och använda heltäckande kläder om man befinner sig i ett område där det finns malaria. Ju tidigare man tar reda på vad som behövs och ser till att bli vaccinerad i tid, desto mer kan man börja slappna av och njuta av den stundande resan.