En geoteknisk undersökning ger svar på markens egenskaper där man planerar att bygga

14 februari 2022
Cecilia Olsson

Det är viktigt att ta reda på vilka egenskaper marken har på en tomt innan man börjar bygga en fastighet. Beroende på vad den består av så kan den vara bättre eller sämre att bygga på. Tar man reda på hur marken ser ut i god tid så kan man anpassa valet av husgrund utifrån hur marken ser ut samt utföra eventuella åtgärder för att stabilisera marken. Detta gör att det man bygger på platsen får goda förutsättningar att stå tryggt på en stabil grund. Något man bör prioritera eftersom grunden är en av de absolut viktigaste komponenterna i ett bygge. 

Vad innebär en geoteknisk undersökning?

En noggrann geoteknisk undersökning görs för att man ska kunna samla in viktig information om marken där man planerar att bygga. Vid en geoteknisk undersökning så tittar man på jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper samt variationer. Detta gör man genom en provborrning som i ett antal punkter registrerar många olika parametrar.

geoteknisk undersökning

När informationen analyserats så ligger den sedan till grund för en rapport där man bland annat får förslag på bästa grundläggningslösning. Det gör att man får goda förutsättningar att planera byggprojektet på bästa sätt, så att arbetet flyter på så smidigt som möjligt utan överraskningar i ett tidigt skede och att resultatet blir hållbart då fastigheten kan vila på en stabil grund.

Ta hjälp med noggrann markundersökning som ger goda förutsättningar för bygget

Geogrund är ett företag som utför geotekniska undersökningar, radonmätningar samt miljö- och vattenanalyser. De hjälper privatpersoner, företag och organisationer med viktiga undersökningar som kan vara avgörande för ett riktigt lyckat byggprojekt. Geogrunds ambition är alltid att göra ett effektivt och noggrant arbete så att man får bra kvalitet till rätt kostnad. För att säkerställa bästa tänkbara kompetens samarbetar de med flera specialister inom bland annat miljö, grundförstärkningar och geokonstruktioner samt anlitar professionella laboratorier för analyser.

Fler nyheter