Företaget arbetar med två olika modulserier, som också har avgjort standarden i branschen. Här visar de hur hög kvaliteten kan vara på en flexibel och flyttbar byggmodul som fungerar för olika modulbyggen. Deras konstruktioner heter PCS Classic och PCS Comfort, som är på 3×9 meter respektive 3×12 meter som standard. Med dessa serier som utgångspunkt kan de lösa i stort sett alla önskemål om lokal eller ett boende. Om behoven ser annorlunda ut och en kund till exempel behöver en lokal i andra mått så är inget omöjligt att lösa för företaget. När man inte längre har behovet av den externa lokalen kommer företaget dessutom och flyttar bort den eller dem. De återanvänder sedan modulerna, genom att anpassa dem efter en ny kund och återställer marken där lokalen har stått. Det här är med andra ord ett enkelt och bekvämt sätt att skaffa sig en tillfällig lokal.