Skaffa ordentliga brandgenomföringar

29 juli 2021
william eriksson

Ska du bygga om eller bygga till i huset, måste du vara extra noga med brandsäkerheten. Varje rum räknas som en egen brandenhet och klassas separat. Man avgränsar och tätar där ledningar och rör går genom väggarna mellan till exempel köket och rummet.

Ledningar dras genom en brandgenomföring i väggen och denna ska sedan tätas med en massa som kallas brandtätning. Alla dessa åtgärder ska ha samma brandklassning som rummet. Som privatperson bör du inte ens försöka göra detta själv, för det är ett expertjobb.

Arbetet utförs av speciella företag där man är proffs på brandsäkerhet, och du kontaktar dem för leverans och montering av brandgenomföringar. Länktips: https://sewatek.se/

Rätt utrustade och rätt försäkrade

Huset ska förstås ha brandvarnare och brandsläckare, och det bör gärna finnas brandfiltar tillgängliga också. Det finns ännu mer man kan göra, som att måla med brandskyddsfärg och isolera huset med stenull. Alla nödutgångar och brandstegar på huset är också bra att känna till i förväg.

Det är viktigt att man installerar brandgenomföringarna på rätt sätt, så att man hindrar elden från att spridas innan brandkåren kommer till platsen. Det är också en försäkringsfråga att man inte har slarvat med skyddsåtgärderna som det finns särskilda regler för.

Konsultera experterna direkt

När du bygger ut anlitar du en expert som visar dig alla brandskyddsåtgärder, och som ser till att du får all nödvändig utrustning för den nya delen. Konsultera dem direkt när du har planer på tillbyggnad, eller när du övertar en fastighet och behöver kolla upp standarden. Man kan inte slarva med så viktiga saker som brandskydd och brandsäkerhet.

I vanliga fall tänker man inte på brandgenomföringar, men när det sker något oväntat, som ett åsknedslag eller ett elfel, är man glad för att man har fungerande brandskydd. Det kan förhindra brand och rökskador, och ibland kan det också rädda hela huset.

 

Fler nyheter