Vad är high vacuum pumps

20 juni 2022
patrick pettersson

editorial

Vakuum. Kanske något som främst är förknippat med rymden eller förpackningar. För lekmän betyder vakuum förmodligen  mest avsaknad av luft, eller möjligtvis något slags baksug. Exempel på vakuum man kommer i kontakt med i vardagen kan vara vakuumförpackade varor eller dammsugarens baksug. Detta är dock inte vakuum, i fysisk bemärkelse. 

Ordet vakuum kommer från latinets ord vacuus som helt enkelt betyder tom. Just så tänker nog de flesta på vakuum. Ett tomrum, eller avsaknad av luft. I dagligt tal används ordet vakuum för att beskriva undertryck, men egentligen betyder vakuum avsaknad av partiklar. 

 

High vacuum pumps

 

När behövs vakuum

Inom fysiken räknas vakuumförpackningar inte som vakuum. Som så mycket inom fysik och forskning finns det ett mycket noggrant sätt att både benämna och räkna ut vakuum. I teorin uppstår vakuum endast när det inte finns några materiapartiklar alls, men detta är inte möjligt att uppnå i praktiken. Det finns dock ett stort behov av kontrollerat vakuum med så få partiklar som möjligt. Eftersom partiklar medför en kontamineringsrisk finns det stora behov av kontrollerade vakuumformer inom forskning och framställningsindustrin. 

När man studerar exempelvis atomer behöver man en mycket skyddad och kontrollerad atmosfär, utan störningar. Då kan vakuum vara användbart. Vakuum inom forskning används också på mycket stora anläggningar, som exempelvis partikelacceleratorer. Även inom kemi är behovet av vakuum stort. Eftersom vakuum saknar syreatomer har vissa  reaktiva ämnen inget att reagera med och på så vis kan man hantera dessa explosiva och reaktiva ämnen utan explosionsrisk. 

Vakuum klassificeras på olika sätt, beroende på avsaknaden av partiklar. Ultrahögvakuum innebär till exempel att det finns mycket få partiklar kvar. Detta är mycket användbart inom ovan nämnda laboratorie- och forskningssammanhang. För att uppnå adekvata vakuumnivåer behövs vakuumpumpar, så kallade high vacuum pumps. De pumpar ur luft och partiklar ur det berörda området och gör så att vakuum uppstår. 

Fler nyheter