Varför man gör marknadsundersökningar

09 september 2020
jonas olsson

Om man ska sälja en produkt eller tjänst så måste man veta om det är något som kan uppskattas även av andra. Det kan vara lätt att hitta något som man själv tror starkt på. Men hur ska man veta om det finns intresse nog att kunna dra runt ett företag på idén?

Genom att göra undersökningar av den tilltänkta marknaden så kan många frågor besvaras. Beroende på hur man ställer frågorna kommer man få svar. Det kan handla om ifall intresse finns för affärsidén. Men även om det krävs vissa modifikationer för att få bästa möjliga framgång i företaget.

 

De rätta frågorna

Börjar man knåpa ihop ett eget frågeformulär så inser man snabbt att det är svårare än man tror. Marknadsundersökningar som exempelvis dem som http://www.exquiro.se/ gör använder sig av mallar för att få fram det rätta resultatet. Det innebär att man får svaren på de frågor man har med hjälp av undersökningen.

Beroende på vilka svar man önskar kan man välja vilken typ av undersökning som passar bäst. Ibland kan man rikta sig till många personer och ibland kan det räcka med ett fåtal. Man bör även bestämma ifall man vill ha fasta alternativ, ge möjlighet till mer anpassade alternativ eller kanske även att uttrycka sig i skrift.

 

 

Vilket syftet är

Med undersökningar kan man ta reda på en mängd olika åsikter. Det kan röra sig om hur människor ställer sig till en viss produkt eller tjänst. Men det kan även handla om hur människor lever, känner och tycker. Eller vad man förväntar sig och tror om framtiden.

Även om man använder sig av undersökningar där intervjupersonen är anonym så kan det vara svårt att få fram sanningen. Ibland kan svaren handla om vad man vill istället för hur det är. Därför bör alla svaren behandlas med en stor nypa salt. De fungerar som riktlinjer.

Fler nyheter